Tisk

Zaťaženie pre zdvojené podlahy

Norma STN EN 12825 - Zdvojené podlahy neurčuje únosnosť podláh z hľadiska plošného zaťaženia (kN/m2) ani nestanovuje spôsob testovania plošného zaťaženia!
Norma STN EN 12825 - Zdvojené podlahy špecifikujú iba hodnoty pre zaťaženie bodové a spôsoby testovania bodového zaťaženia (kN)!

Medzné zaťaženie (ultimateload) = najväčšie zaťaženie v okamihu porušenia skladacieho prvku počas špecifikovanej skúšky medze pevnosti.

Súčiniteľ spoľahlivosti (safety factor) = súčiniteľ, ktorým sa delí hodnota medze pevnosti pre stanovenie prevádzkového zaťaženia.
Sú špecifikované dve triedy súčiniteľov spoľahlivosti v závislosti na špecifických alebo miestnych podmienkach: 2,0 a 3,0 (Lindner používa vždy súč. spoľahlivosti 2)

Prevádzkové zaťaženie (working load) = medzné zaťaženie / súčiniteľ spoľahlivosti

Skladobný prvok (element) = zostava, ktorá je tvorená kompletne dokončenú doskou podopretú podperami spolu s ostatnými súčasťami, napríklad pozdĺžniky, vodivými podložkami atď, upevnená tak, ako je určený pre hotovú podlahu

Požiadavky na statické zaťaženie podľa STN EN 12825:
Medzné zaťaženie je základné kritérium pre klasifikáciu podláh. Všetky ostatné charakteristiky únosnosti sa vzťahujú na medzné zaťaženie.
Pri záťažových skúškach musí skladobný prvok spĺňať nasledujúce kritériá:
a) pred zrútením musí skladobný prvok odolať zodpovedajúcemu medznému zaťaženiu pre triedu podľa tabuľky 1.
b) Ak vyvíjané zaťaženie je ekvivalentom prevádzkového zaťaženia, čo je medzné zaťaženie delené súčiniteľom spoľahlivosti, nameraný priehyb nesmie prekročiť dané hodnoty podľa tabuľky 2.

Vysvetlenie:
Podlahové systémy sa zatrieďujú podľa výsledkov záťažových skúšok. Výsledkom je určenie triedy podlahy podľa tabuľky 1 a triedy priehybu podľa tabuľky 2.

Príklad:
2A (3kN)
medzné zaťaženie ≥ 6 kN
prevádzkové zaťaženie ≥ 3 kN
súčiniteľ spoľahlivosti 2
priehyb pri prevádzkovom zaťažení max. 2,5mm

Poznámka:
Možno predpokladať, že rovnomerné zaťaženie = 5 x prevádzkové (bodové) zaťaženie. Toto tvrdenie však nie je stanovené žiadnu normou a nemožno ho ani nijako otestovať. Slúži len ako pomôcka pre všeobecnú orientáciu.
Rovnomerné zaťaženie by nemalo byť považované za charakteristiku únosnosti. Zodpovedajúca charakteristika únosnosti je obmedzená na bodové (sústredné) zaťaženie.Zaťaženie pre dutinové podlahy

Norma STN EN 13213 - Dutinové podlahy neurčuje únosnosť podláh z hľadiska plošného zaťaženia (kN/m2) ani nestanovuje spôsob testovania plošného zaťaženia!
Norma STN EN 13213 - Dutinové podlahy špecifikuje iba hodnoty pre zaťaženie bodové a spôsoby testovania bodového zaťaženia (kN)!

Medzné zaťaženie (ultimate load) = najväčšia hodnota zaťaženia v okamihu porušenia prvku počas špecifikovanej skúšky medze pevnosti.

Súčiniteľ spoľahlivosti (safety factor) = súčiniteľ, ktorým sa delí hodnota medze pevnosti pre stanovenie prevádzkového zaťaženia
Sú špecifikované dve triedy súčiniteľov spoľahlivosti v závislosti na špecifických alebo miestnych podmienkach: 2,0 a 3,0 (Lindner používa vždy súč spoľahlivosti 2)

Prevádzkové zaťaženie (working load) = medzné zaťaženie / súčiniteľ spoľahlivosti

Požiadavky na zaťaženie podľa STN EN 13213:
Nosnosť dutinovej podlahy závisí od spôsobu konštrukcie a pevnosti nosnej vrstvy.
Požiadavky na nosnosť platí pre každú plochu, ktorá je v praxi prístupná pre používateľov.

Dutinové podlahy sú triedené podľa medzného zaťaženia podľa tabuľky 1.
Medzné zaťaženie je len kritérium pre klasifikáciu. Všetky ostatné charakteristiky únosnosti sa vzťahujú k bezpečnostnému zaťaženiu.

Príklad:
5 (5kN)
medzné zaťaženíe ≥ 10 kN
prevádzkové zaťaženie ≥ 5 kN
súčiniteľ spoľahlivosti 2

Poznámka:
Možno predpokladať, že rovnomerné zaťaženie = 5 x prevádzkové (bodové) zaťaženie. Toto tvrdenie však nie je stanovené žiadnu normou a nemožno ho ani nijako otestovať. Slúži len ako pomôcka pre všeobecnú orientáciu.
Rovnomerné zaťaženie by nemalo byť považované za charakteristiku únosnosti. Zodpovedajúca charakteristika únosnosti je obmedzená na bodové (sústredné) zaťaženie.

Rychlá navigace


Referencie

Celosvětově činná společnost Lindner Group disponuje velkým množstvím vynikajících referencí.

Lindner Extranet

Technická podpora Linder – katalogy, technické listy, detaily aj. ke stažení. Pro registraci klikněte zde.


Rychlá navigace

rychlá navigace

Jaká podlaha je ta pravá?
Ztrácím se v technických pojmech! >>rychlá navigace<<